Mầm Non Thực Hành Sư Phạm Kon Tum

Tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử trên địa bàn tỉnh

Ngày 03 tháng 5 năm 2024, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh ban hành Công văn số 1506/TCTTKĐA-NC về việc tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử trên địa bàn tỉnh.

Những nội dung cơ bản của Luật căn cước 2023

Theo đó, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Tổ Công tác triển khai Đề án 06 các huyện, thành phố và các thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh biết, nâng cao ý thức tự giác chấp hành.

2. Tổ chức quán triệt và vận động đông đảo cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

Tài liệu và thể lệ Cuộc thi, xin vui lòng tải: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1uaxWIieW-kST4F30rQafI6kcquQbN0qw?usp=drive_link

Cảm nhận của Phụ huynh

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu – PH bé: Nguyễn Huỳnh Linh Đan – Lớp Lá

Con tôi rất nhút nhát, do công việc bận rộn gia đình cũng không có thời gian để tạo điều kiện cho bé thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên bé ngại giao tiếp hơn. Do đó khoảng thời gian đầu cho bé đi học là quãng thời gian khó khăn cho cả bé và gia đình. Tôi đã từng khóc khi thấy bé đứng thút thít do không thuộc những động tác thể dục buổi sáng… Thời gian trôi thật mau, giờ bé đã nên người và tự tin hơn rất nhiều, bé lại có thể phát huy được năng khiếu múa hát. Tất cả là nhờ sự yêu thương, gần gũi của các cô đã làm cho bé tìm được niềm vui khi đến lớp.